นับถอยหลัง 0.0

posted on 28 Dec 2010 13:07 by dark-white in TalK
 
 
 
 
เหลืออีก  11 ชั่วโมง
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะวันเกิดแล้ว >.<
 

Comment

Comment:

Tweet

คืนนี้กะจะไม่นอนใช่ไม๊เอ่ย = w =~

#1 By Sakura no Daimon on 2010-12-28 17:58

Dark&White View my profile